KROS

DRUŠTVO KROS

Naslovna stran

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Društvo KROS na Facebooke

 

Društvo KROS

Društvo za Kakovostno Rehabilitacijo Otrok Slovenije – KROS je bilo ustanovljeno decembra 2005, na pobudo strokovnjakov Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta - SOČA z namenom, da bi s sodelovanjem širše javnosti razširili vsebine pomoči otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Kratica Društva je zelo simbolična. Pove nam, da je pot rehabilitacije dolga in naporna za otroke in njihove družine pa tudi za vse tiste, ki se z njo ukvarjajo (srečajo) profesionalno. Prepričani smo, da se bodo poti združile in končale z uresničitvijo ciljev.

Poslanstvo
Društvo KROS je nevladna, samostojna, humanitarna, kulturno - izobraževalna, prostovoljna in nepridobitna društvena organizacija, ki si prizadeva, da bi imeli otroci s posebnimi potrebami čim boljše pogoje za (re)habilitacijo in kvaliteto življenja.

Članstvo
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član lahko postane vsak državljan RS in tujec, ki ima stalno ali začasno bivališče v RS več kot eno leto. Član Društva KROS postaneš, ko plačaš članarino, podpišeš pristopno izjavo in se zavežeš, da boš spoštoval statut Društva. S tem pridobiš vse pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v statutu.

 

 

 

 

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Pišite nam